Iparbiztonság

Üzemazonosítás, biztonsági elemzés és jelentés (BE, BJ)

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. és 2. sz. mellékletei szerinti üzemazonosítási eljárás keretében azonosítják katasztrófavédelmi érintettségüket. Az üzemazonosítás eredménye alapján különböztetünk meg felső- és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket, valamint küszöbérték alatti üzemeket. Az azonosított veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyes tevékenységének végzéséhez, folytatásához katasztrófavédelmi engedély szükséges.

Az alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, katasztrófavédelmi engedélyük megszerzése érdekében biztonsági elemzés, vagy biztonsági jelentés készítésére kötelezettek. E dokumentumok tartalmi és formai követelményeit a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 3. sz. és 4. sz. mellékletei rögzítik.

A biztonsági elemzés, illetve a biztonsági jelentés elkészítése során nemzetközileg elfogadott módszertan és a BM OKF állásfoglalásai alapján vizsgáljuk az üzemben jelenlévő veszélyes anyagokat és tevékenységeket, valamint az ezekkel kapcsolatos súlyos baleseti eseménysorokat. A lefolytatott elemzés keretében értékeljük a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében rögzített kritériumoknak (egyéni halálozási-, illetve társadalmi kockázatoknak) való megfelelést. Az elfogadhatósági kritériumoknak nem megfelelő kockázatok csökkentése érdekében olyan műszaki és szervezeti intézkedésekre teszünk javaslatot, amelyeknek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekre vonatkozóan frekvencia-, vagy következménycsökkentő hatásai lehetnek.

A hatóság által határozatban elfogadott biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés soros, illetve soron kívüli felülvizsgálata a vonatkozó jogszabályban rögzített esetekben, de legalább ötévenként szükséges.

A jelzett dokumentumok elkészítése vagy felülvizsgálata során, azok hatósági elfogadásáig teljes körűen biztosítjuk partnereink támogatását. A katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező üzemeltetők részére veszélyes ipari védelmi ügyintézői feladatok ellátását, veszélyhelyzeti irányítási rendszer működtetését, a szükséges oktatások és gyakorlatok tervezését, valamint levezetését biztosítjuk.

KAPCSOLATFELVÉTEL:

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73