Iparbiztonság

Létfontosságú létesítmények

A létfontosságú létesítmények és rendszerek üzemeltetői azonosítási jelentés benyújtására, továbbá a kijelölő határozat alapján üzemeltetői biztonsági terv kidolgozására kötelezettek. Létfontosságúnak minősülnek azon meghatározott ágazatok (pl. energia, közlekedés, agrár, egészségügy, energetika, agrár, ipar, vízügy stb.) valamelyikébe tartozó eszközök, létesítmények vagy rendszerek, amelyek működése elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, és amelyek kiesése súlyos következményekkel járhat. 

Potenciálisan létfontosságú létesítmények és rendszerek kijelölése azonosítási jelentés benyújtásával lehetséges, amely tartalmazza többek között a létfontosságú rendszerelemek lehatárolását és annak kockázatelemzéssel történő vizsgálatát, illetve ennek eredménye alapján a kijelölésre irányuló javaslatot. Az azonosítási eljárás a kijelölő határozat kiadásával zárul. A kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjének új azonosítási jelentést kell készítenie a kijelölő hatóság döntésének jogerőre emelkedésétől számított 5 év elteltével.

Amennyiben a kijelölő hatóság határozatában jóváhagyja a létfontosságú rendszerelemek ágazati azonosítását, valamint a horizontális feltételek szerint is azonosíthatónak tartja a rendszerelemet, úgy üzemeltetői biztonsági terv kidolgozására és benyújtására kötelezi az üzemeltetőt határozata alapján. A terv tartalmazza a létfontosságú rendszerelemek védelmét biztosító szervezeti és eszközrendszert, biztonsági intézkedéseket, eljárásokat, a vonatkozó 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelő adattartalommal. Üzemeltetői biztonsági tervet az elkészítését követően szükség esetén, de legalább két évente szükséges felülvizsgálni.

T
ársaságunk vállalja azonosítási jelentések, a kapcsolódó kockázatelemzések, kijelölés esetén az üzemeltetői biztonsági tervek kidolgozását, felülvizsgálatát, illetve az eljárás során felmerülő kérdésekre vonatkozó folyamatos szakértői konzultációt.

KAPCSOLATFELVÉTEL:

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73