Oktatás

Helyszíni oktatások, tervgyakorlatok

Tűz- és munkavédelmi, bányabiztonsági, ipari baleset-megelőzési jogszabályok vonatkozó rendelkezései szerint minden munkavállalónak munkába állás előtti, éves ismétlődő vagy rendkívüli oktatási kötelezettségnek kell eleget tennie. Bizonyos foglalkozási ágak esetében az érintetteknek a munkavégzéshez kapcsolódó tűzvédelmi szakvizsga jogosultsággal is rendelkezniük kell. A veszélyes üzemek munkavállalói, illetve a szomszédos létesítményekben tartózkodók számára biztosítani kell a veszélyhelyzeti teendők megismerését, a biztonsági irányítási rendszer előírásainak naprakész ismeretét.
 
Egyes üzemeknek éves rendszerességgel kell belső védelmi terv gyakorlatot, súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatot, tűzriadó és/vagy tűzoltási gyakorlatot, esetleg környezetvédelmi kárelhárítási gyakorlatot lefolytatnia.
 
A jogszabályi előírásokat teljesítendő, a megrendelő igényei szerinti helyszínen vállaljuk oktatások és vizsgáztatások, valamint gyakorlatok megszervezését és lebonyolítását és előírásoknak megfelelő dokumentálását.

KAPCSOLATFELVÉTEL:

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73