Iparbiztonság

A robbanásveszélyes technológiák az ATEX 137 (99/92/EK) direktíva, illetve az azt a hazai jogi környezetbe átemelő 3/2003 (III.11.) FMM-ESZCSM együttes rendelet alapján csak megfelelő robbanásvédelmi dokumentáció birtokában üzemeltethetőek. 
 
A Társaságunk által készített dokumentum a jogszabályi környezet, illetve telephelyi sajátosságok bemutatását követően részletesen tartalmazza a vizsgált telephely zónabesorolását, valamint az annak eredményeként meghatározott zónatérképet, amely a robbanóképes légtérrel érintett munkaterületeket összegzi.  A potenciális gyújtóforrások meghatározása után szükséges azokat elemezni, ennek során a gyújtóforrás gyújtási képességét hasonlítjuk össze az éghető anyag gyúlékonyságával. 
 
A robbanásvédelmi dokumentum egyik sarkalatos pontja a kockázatértékelés, amely során a felmért körülmények (veszélyt okozó anyagok, érintett technológiák, munkahelyek és gyújtóforrások) részletes elemzésével kiválasztjuk a kritikus tevékenységeket, majd hozzárendeljük az abból adódó veszélyeket és bekövetkezési gyakoriságokat. Ennek eredményeként az általános munka- és egészségvédelmi kockázatelemzésnél mélyebb és részletesebb vizsgálatot folytatunk le.
 
Az elvégzett vizsgálat alapján többszintű kockázatcsökkentő intézkedéseket határozunk meg, vagyis a kockázatok kiküszöbölésére és csökkentésére (elsődleges és másodlagos), továbbá a robbanási hatás csökkentésére (harmadlagos) vonatkozó javaslatokat fogalmazunk meg. A műszaki intézkedéseken túl munkaszervezési megoldásokat is kidolgozunk, így biztosítva a robbanásveszély kockázatának minimalizálását.
 
A Profes Kft. a megfelelő végzettségek, kamarai jogosultságok, illetve a szükséges tapasztalat és szabványi ismeretek birtokában vállalja robbanásvédelmi dokumentáció elkészítését.


KAPCSOLATFELVÉTEL:

Nagy-Pétery Tibor, ügyvezető
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: +36 30 942 78 73